Kraków poprawia jakość życia

Kraków poprawia jakość życia

Wśród licznych miast w Polsce, miasto Kraków wybija się nie jedynie w temacie sztuki i akademickim, ale też na wielu innych polach. Staje się obszarem przyjaznym do życia. Przekształcenia, które dokonały się w mieście w niedawnych okresach dają poczucie, że Kraków rzeczywiście pnie się do przodu.
Pomocne zmiany w Grodzie Kraka.
Co pozytywnego stworzono w ciągu ostatniego okresu? Ilość zmian i inwestycji jest ogromna. Niezwykle wsparły rząd w tym aspekcie środki EU, z których miasto niemało korzysta. Szybkie działanie w zakresie uzyskiwania dofinansowania sprawiły, że gmina uzupełniła się o kolejne węzły komunikacyjne, nowoczesne autobusy trasportu miejskiego, oraz ciekawe obiekty dla ludności.
Niemałe inwestycje są niewidoczne dla typowego mieszkańca. Nie znaczy to jednak, że nie funkcjonują. Zazwyczaj pomijamy fakty, które nie są bezpośrednio z naszymi potrzebami połączone. Przeciętnemu obywatelowi miasta wydaje się, że w regionie niewiele się wykonuje. Podczas gdy Kraków zmienia się w każdym kierunku. Programy naprawcze w zakresie gospodarki odpadami, tworzeniu oraz unowocześnianiu siatki wodociągowej, budowa ekranów przeciw hałasowi to tylko część zmian, które umożliwiają mieszkańcom lepiej i bardziej komfortowo funkcjonować. Miasto rozwija się też w zakresie możliwości rozrywkowych. Wartość miasta idzie w górę za pomocą takich inwestycji jak: Kraków Arena lub rewitalizacja Huty. Te inwestycje przyciągają gości z innych miast do odwiedzin.
Podejmowane dzięki radnym projekty nie dotyczą jedynie ścisłego środka miasta, ale również są połączone z pełnym województwem . Przeto lepiej nie pomstować lecz dostrzec zmiany w jakie obrósł Kraków.
Przyszłe miesiące – o ile uda się utrzymania szybkości zmian – pozwolą Krakowowi stać się prawdziwą stolicą małopolski.
przyszłość Krakowa